POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przeze mnie wszelkich danych osobowych uzyskanych od Państwa.
Uprzejmie roszę o zapoznanie się z nią oraz jej przyjęcie.
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to
nakłada na Firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
informuję że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Michał Wiśniewski Technikplast z siedzibą w 99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 15A
NIP firmy PL 834 112 20 56, tel. 693 150 054

Niniejszym informuję, że nie powołałem inspektora danych osobowych.
W przypadku potrzeby kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem

Informacja o Twoich prawach

Masz prawo do:
- dostępu do Twoich danych osobowych – art. 15 RODO
- sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO
- usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO
- ograniczenia przetwarzania Twoich danych – art. 18 RODO
- zmiany Administratora Twoich danych osobowych – art. 20 RODO
- wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych.

W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie profiluję osób otwierających moją stronę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Nie podanie danych osobowych uniemożliwi współpracę z Technikplast Michał Wiśniewski, który jest Administratorem danych.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane:

Administrator przetwarza Twoje dane w celu:
- odpowiedzi na zapytania,
- przesyłania ofert,
- realizacji zamówień,
- w ramach wypełnienia obowiązków prawnych,
- marketingu bezpośredniego produktów.

Kto jest Odbiorcą Twoich danych osobowych?< br> Odbiorcami są firmy, z którymi współpracuję a bez nich nie byłoby mozliwe realizwanie Twoich zamówień, zapytań. Są to odbiorcy tacy jak
- firmy kurierskie
- firmy przewozowe
- firmy windyjkaceyjne
- kancelarie prawne
- biura rachunkowe
- organizacje publiczne

Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to wymagane przez prawo, zawarte terminy realizacji umów/ dostaw oraz rozliczeń.
W każdej chwili możesz zażądać zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora.